!! UWAGA !! - Rabat 10% na każde zamówienie - wpisz KOD: Zajkiewicz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PPHU Wiktor Zajkiewicz z siedzibą w Ksawerowie (95 – 054), ul. Widzewska 2 w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na informowaniu mnie o produktach i obowiązujących promocjach w serwisie OponyCiezarowe.pl
 • Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Wiktor Zajkiewicz, ul. Widzewska 2, 95 – 054 Ksawerów, opony@opony.net
 • Zostałem poinformowany/a o tym, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres do wycofania przeze mnie zgody, o prawie do żądania dostępu do danych, które mnie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 • Zostałem poinformowany/a o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Zostałem poinformowany/a o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o tym, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym warunkiem zawarcia umowy oraz czy jestem zobowiązany/a do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
 • Zostałem poinformowany/a o prawie do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności przewidzianych w przepisach.
 • Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres siedziby ADO spod adresu podanego przez Państwa,
  • wysłanie listu poleconego na adres pocztowy siedziby ADO,
  • złożenie pisma zawierającego oświadczenie o cofnięciu zgody osobiście w siedzibie ADO.
 • Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.